Chương Trình Đối Tác

Để giúp những khách hàng tin tưởng Vinchin có được lợi nhuận và lợi ích lâu dài hơn, Vinchin cung cấp chương trình Đối tác Kênh cho họ.

Nếu bạn tham gia Chương trình Đối tác của Vinchin, bạn sẽ trực tiếp nhận được ưu đãi giảm giá đối tác cao hơn, đào tạo sản phẩm ngoại lệ, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ marketing vv.

Trở thành Đối tác ngay bây giờ

Vinchin là nhà cung cấp giải pháp sao lưu ảo hóa đổi mới nhất trên thế giới, tập trung vào bảo vệ dữ liệu cho các môi trường điện toán đám mây riêng dựa trên nền tảng hypervisor khác nhau. Đến nay, sản phẩm sao lưu của Vinchin đã tương thích thành công với hơn 10 loại hypervisor, bao gồm VMware, XenServer và KVM phổ biến. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chính phủ, quân đội, chăm sóc sức khỏe, tài chính, giáo dục vv.

Lợi ích chính khi là đối tác của Vinchin

Cơ hội bán hàng

Cơ hội bán hàng

Đối tác cấp Silver và cao hơn có thể tự do nhận được số lượng khách hàng mục tiêu khác nhau do Vinchin cung cấp trong mỗi quý.

Hỗ trợ tiếp thị

Hỗ trợ tiếp thị

Vinchin khuyến khích đối tác thực hiện các hoạt động tiếp thị tại vùng của họ bằng cách cung cấp tài liệu tiếp thị và hỗ trợ đặc biệt dựa trên chi phí các sự kiện tiếp thị.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Giấy phép NFR, Đào tạo sản phẩm miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm tất cả thông tin cần thiết, bao gồm triển khai, cấu hình và tính năng.

Giảm giá bán hàng

Giảm giá bán hàng

Vinchin cung cấp các mức giảm giá khác nhau cho các đối tác cấp độ khác nhau. Nhằm đảm bảo rằng khi các đối tác bán nhiều sản phẩm Vinchin hơn, họ có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Đối tác kênh của Vinchin

vm backup Đối tác Bạc

Đối tác Bạc

Có khả năng bán lại sản phẩm của Vinchin với một lượng bán hàng ổn định.

vm backup Đối tác vàng

Đối tác vàng

Có khả năng phân phối sản phẩm của Vinchin và chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật địa phương trong một khu vực/ quốc gia cụ thể.

vm backup Đối tác Platinum

Đối tác Platinum

Có khả năng phân phối sản phẩm của Vinchin và chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật địa phương trong một khu vực/ quốc gia cụ thể.

Đăng ký làm Đối tác