Liên hệ chúng tôi

Trụ sở chính

F4, Block 8, Công viên công nghiệp bảo mật thông tin quốc gia,
Số 333 Đường YunHua, Khu công nghệ cao, Thành Đô, Trung Quốc.

P.C.610015

Bán hàng Toàn cầu

Số ĐT: +86-135-5029-3426

Email: sales@vinchin.com

Hỗ trợ

Điện thoại: +86-159-2884-8843

Email: technical.support@vinchin.com

Số điện thoại không đúng định dạng

Các thông tin mà bạn cung cấp trong biểu mẫu này sẽ được xem như là thông tin bảo mật tuyệt đối và sẽ không được sử dụng hoặc tiết lộ cho mục đích khác.