Chính sách cấp phép Vinchin

1. Loại giấy phép Vinchin

1.1. Giấy phép trả phí

1.1.1. Giấy phép vĩnh viễn

Vinchin's Perpetual License cấp quyền sử dụng phần mềm Vinchin mãi mãi cho khách hàng. Phí cấp phép một lần ban đầu cung cấp quyền sử dụng mãi mãi cho một số lượng đã thỏa thuận về chức năng và khả năng phần mềm.

1.1.2. Giấy phép đăng ký

Giấy phép đăng ký của Vinchin cấp cho khách hàng quyền sử dụng phần mềm Vinchin trên cơ sở đăng ký hàng năm.

Thời hạn đăng ký đăng ký thông thường là từ một đến ba năm và thời hạn gia hạn đăng ký cũng có thể từ một đến ba năm.

Chế độ cấp phép
Mô-đun Cấp phép Tiêu chuẩn Doanh nghiệp
Sao lưu VM Miễn phí: Theo Ổ cắm / Theo Máy ảo, Đăng ký: Theo Máy ảo.
Sao lưu máy chủ Không giới hạn thời hạn & Đăng ký: Mỗi Máy Chủ / Máy Trạm
Sao lưu cơ sở dữ liệu Vĩnh viễn & Đăng ký: Mỗi Máy Chủ
Sao lưu tập tin Vĩnh viễn & Đăng ký: Mỗi Máy Chủ
Sao lưu NAS Vĩnh viễn & Đăng ký: Mỗi Máy Chủ
Bản sao lưu AWS EC2 Vĩnh viễn & Đăng ký: Mỗi Thực thể
Sao lưu Microsoft Exchange Vĩnh viễn & Đăng ký: Mỗi Người Dùng
Phục hồi điểm thời gian máy chủ Vĩnh viễn & Đăng ký: Mỗi Máy Chủ


Giới hạn Môi trường
Mô-đun Cấp phép Tiêu chuẩn Doanh nghiệp
Sao lưu VM 2-10 socket hoặc 10-100 VM ≥ 2 Sockets hoặc 10 VM
Bản sao lưu AWS EC2 10-100 Trường hợp ≥ 10 Trường hợp
Sao lưu Microsoft Exchange 10-100 Người dùng Dành cho ≥ 10 người dùng
Phục hồi điểm thời gian máy chủ Không áp dụng ≥10 máy chủ
Sao lưu máy chủ Không giới hạn
Sao lưu cơ sở dữ liệu Không giới hạn
Sao lưu tập tin Không giới hạn
Sao lưu NAS Không giới hạn

1.2. Giấy phép miễn phí

1.2.1. Giấy phép Phiên bản Miễn phí

Vinchin cung cấp phiên bản giấy phép miễn phí vĩnh viễn cho người dùng cá nhân và người dùng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, giấy phép phiên bản miễn phí cho phép những khách hàng này có quyền sử dụng phiên bản phần mềm miễn phí và hạn chế của Vinchin để sao lưu 3 máy ảo.

1.2.2. Giấy phép Not-For-Resale (NFR)

Vinchin cung cấp giấy phép 180 ngày không dành cho mục đích bán (NFR) cho các đối tác Vinchin, các module tính năng và đơn vị giấy phép được cấp theo yêu cầu của đối tác.

1.2.3. Giấy phép đánh giá

Vinchin cung cấp giấy phép dùng thử 60 ngày cho khách hàng đánh giá Vinchin Backup & Recovery Doanh nghiệp edition.

Vì một số lý do đặc biệt như khách hàng không thể hoàn thành việc kiểm thử một số chức năng chính trong một kịch bản đặc biệt trong thời hạn đã quy định, Vinchin có thể cung cấp giấy phép thử nghiệm tùy chỉnh để kéo dài thời gian đánh giá từ 1 đến 3 tháng theo yêu cầu của khách hàng.

1.2.4. Giấy phép Sao lưu ngoại tuyến

Với những khách hàng yêu cầu sao chép bản sao lưu từ trung tâm dữ liệu trang chủ đến trung tâm dữ liệu phía xa để phục hồi sau thiên tai, Vinchin sẽ cung cấp một chìa khóa cấp phép miễn phí cho máy chủ sao lưu Vinchin triển khai tại trung tâm dữ liệu phía xa để kích hoạt chức năng sao chép ngoại tuyến.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép Sao chép Bên ngoài sẽ giống với máy chủ Vinchin trang chủ. Nếu được cấp phép mã thông báo vĩnh viễn cho máy chủ Vinchin trang chủ, sẽ được cấp phép mã Sao chép Bên ngoài vĩnh viễn cho máy chủ Vinchin ở xa. Nếu máy chủ Vinchin trang chủ sử dụng giấy phép đăng ký, Giấy phép Sao chép Bên ngoài sẽ chia sẻ cùng kỳ hạn đăng ký.

2. Phiên bản sản phẩm

Phiên bản Loại Giấy phép
Phiên bản Doanh nghiệp Vĩnh cửu hoặc Đăng ký
Phiên bản Tiêu chuẩn Vĩnh cửu hoặc Đăng ký
Phiên bản Miễn phí Miễn phí vĩnh viễn

3. Các mục cấp phép

MỤC CẤP PHÉP Mô tả
Sao lưu VM Bảo vệ các VM quan trọng trên nền tảng ảo hóa.
Sao lưu máy chủ Bảo vệ máy chủ vật lý quan trọng, máy trạm.
Sao lưu cơ sở dữ liệu Bảo vệ cơ sở dữ liệu quan trọng trên máy chủ ảo và vật lý.
Sao lưu tập tin Bảo vệ các tệp quan trọng trên máy chủ ảo, máy chủ vật lý hoặc máy trạm.
Sao lưu NAS Bảo vệ các tập tin quan trọng trên máy chủ NAS.
Bản sao lưu AWS EC2 Bảo vệ các thực thể EC2 quan trọng trên nền tảng đám mây AWS.
Sao lưu Microsoft Exchange Bảo vệ email, lịch, danh bạ, công việc, v.v... quan trọng trên Exchange Server/Exchange Online.
Phục hồi điểm thời gian máy chủ Bảo vệ máy ảo quan trọng, các máy chủ vật lý theo thời gian thực, với RPO≈0, RTO≈0


ĐƠN VỊ CẤP GIẤY PHÉP Mô tả
Socket CPU (Socket) Một ổ cắm CPU (Socket) đề cập đến một CPU vật lý đã được cài đặt trên máy chủ vật lý của nền tảng ảo hóa.
Máy ảo Máy ảo chỉ đề cập đến hệ điều hành khách chạy trên nền tảng ảo hóa.
Máy chủ vật lý Một máy chủ vật lý đề cập đến một máy chủ không chứa hệ điều hành ảo mà chỉ có một hệ điều hành duy nhất.
Trạm làm việc Trạm làm việc (Trạm làm việc) là một máy tính có hiệu suất cao được thiết kế dành cho một người dùng duy nhất.
Máy chủ cơ sở dữ liệu Một máy chủ cơ sở dữ liệu là một máy chủ ảo hoặc máy chủ vật lý chạy ứng dụng cơ sở dữ liệu bên trong.
Máy chủ Tập tin Một máy chủ tập tin đề cập đến một máy chủ ảo, máy chủ vật lý hoặc máy trạm lưu trữ các tập tin quan trọng.
Địa chỉ IP máy chủ NAS Địa chỉ IP của máy chủ NAS được xem là địa chỉ IP của một máy chủ NAS lưu trữ các tệp quan trọng.
Máy ảo (V2V) V2V còn được gọi là giấy phép Khôi phục chéo giữa các nền tảng được tính theo nguyên tắc "mỗi máy ảo cho phép khôi phục một chiều".
AWS EC2 AWS EC2 là một thể hiện đang chạy trên nền tảng đám mây AWS EC2.
Exchange Server/Exchange Online Exchange Server/Exchange Online đề cập đến máy chủ Exchange Server/Exchange Online lưu trữ dữ liệu quan trọng của người dùng như email, lịch, danh bạ, nhiệm vụ và các thông tin khác.

4. Điều chỉnh giá cả

Vinchin giữ quyền điều chỉnh giá cả cho các sản phẩm và dịch vụ của Vinchin, điều chỉnh giá bao gồm nhưng không giới hạn là tăng, giảm, giảm giá khuyến mãi và các chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

5. Dịch vụ

5.1. Dịch vụ Nâng cấp Phiên bản Phần mềm

Mặc định, dịch vụ nâng cấp phiên bản trong năm đầu tiên của giấy phép được mua bao gồm trong giấy phép vĩnh viễn. Khách hàng có thể thanh toán trước cho 1 đến 5 năm dịch vụ nâng cấp phiên bản và dịch vụ nâng cấp phiên bản đã thanh toán sẽ được thêm vào 1 năm mặc định.

Đối với Giấy phép Đăng ký, Dịch vụ Nâng cấp Phiên bản có hiệu lực trong thời gian đăng ký của giấy phép.

5.2. Phiên bản giảm cấp

Vinchin không hỗ trợ giảm cấp phần mềm từ phiên bản cao xuống phiên bản thấp.

5.3. Gia hạn phiên bản

Đối với giấy phép bất diệt, dịch vụ nâng cấp phiên bản và bảo trì giấy phép trong vòng 1 năm được bao gồm vào Dịch vụ Gia hạn Phiên bản. Từ năm thứ hai trở đi, mức phí Gia hạn Phiên bản là 25% giá bán lẻ sản phẩm mỗi năm, có thể thanh toán theo yêu cầu hoặc trước.

Đối với giấy phép đăng kí, dịch vụ Gia hạn Phiên bản có hiệu lực trong thời gian đăng kí.

5.4. Gia hạn phiên bản đã hết hạn

Nếu dịch vụ gia hạn phiên bản của bạn đã hết hạn và bạn muốn gia hạn nó. Dịch vụ gia hạn phiên bản mới của bạn sẽ bắt đầu từ ngày nhận được thanh toán dịch vụ của bạn bởi Vinchin, và gửi cho bạn một chứng chỉ dịch vụ mới nêu rõ ngày bắt đầu và kết thúc của dịch vụ gia hạn phiên bản mở rộng của bạn.

5.5. Bảo hành và bảo trì giấy phép

Do một số thay đổi phần cứng máy chủ hoặc cài đặt lại phần mềm, mã khóa cấp phép gốc sẽ không thể sử dụng được. Bất kể các ngoại lệ hoặc lỗi trong cấp phép xảy ra vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi cung cấp dịch vụ cấp lại mã cấp phép không lý do trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao thành phố mã cấp phép Vinchin. Một mô tả chi tiết hơn về thời gian bảo hành mã cấp phép, vui lòng tham khảo Điều khoản 7 trong EULA Vinchin.

Sau 90 ngày, nếu bạn cần phát hành lại giấy phép đã thanh toán, hãy đảm bảo dịch vụ gia hạn phiên bản của bạn chưa hết hạn. Trong trường hợp hết hạn, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Vinchin để gia hạn dịch vụ của bạn trước.

1. Nếu bạn không cần cài đặt lại máy chủ Vinchin mà chỉ muốn cấp lại giấy phép. Bạn có thể gửi yêu cầu cấp lại qua email đến đại diện bán hàng Vinchin của bạn và đại diện bán hàng sẽ khởi tạo quy trình cấp lại giấy phép cho bạn.

2. Nếu bạn cần cài đặt lại máy chủ Vinchin, dẫn đến thay đổi dấu vân tay, bạn cần gửi tệp vân tay mới của bạn đến đại diện bán hàng Vinchin qua email để bắt đầu quá trình cấp lại giấy phép. Quá trình bảo trì giấy phép cũ và máy chủ Vinchin cũ sẽ dừng lại sau 30 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép mới. Xin vui lòng chắc chắn di chuyển dữ liệu sao lưu từ máy chủ cũ sang máy chủ mới trong vòng 30 ngày làm việc.

5.6. Nâng cấp Phiên bản

Nâng cấp phần mềm Vinchin từ phiên bản thấp hơn lên phiên bản cao hơn, ví dụ như nâng cấp từ phiên bản tiêu chuẩn lên phiên bản doanh nghiệp.

Yêu cầu Nâng cấp phiên bản yêu cầu thanh toán một khoản phí tương ứng với sự khác biệt giá giữa phiên bản gốc và phiên bản đích.

5.7. Giảm cấp phiên bản

Vinchin không hỗ trợ hạ cấp từ phiên bản giấy phép cao hơn xuống phiên bản thấp hơn.

6. Giao hàng Giấy phép

Giao nhận giấy phép sẽ được thực hiện qua Email trong vòng 3 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán của khách hàng đã được Vinchin nhận được.

Khóa cấp phép sẽ được tìm thấy như một tệp đính kèm trong Email, tên tệp là "license-your_user_name.key".

7. Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu khách hàng sử dụng giấy phép vĩnh viễn, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong năm đầu mua giấy phép phần mềm Vinchin Backup & Recovery của anh. Nếu khách hàng sử dụng giấy phép đăng ký, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sẽ kết thúc cùng với giấy phép đăng ký.

Khách hàng sử dụng Giấy phép Đánh giá và NFR có thể tận hưởng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cùng mức độ như khách hàng sử dụng Giấy phép Vĩnh viễn và Đăng ký.

7*24 hỗ trợ kỹ thuật đã bao gồm trong Phiên bản Doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 5*24 được bao gồm trong phiên bản Tiêu chuẩn

Đối với Phiên bản Miễn phí, không bao gồm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp phiên bản và bảo trì.